Strucna informace

Bild 1

 

Na hoře v Rundingu se dnes nachází pozůstatek dřívějšího hradního zařízení Bavorského lesa o celkové rozloze ca 15 000 m včetně předhradí. Obranná hradní zeď je dlouhá 400 m. Rod Runtingerů (Roumptingerů) byl ve službách hraběte Chamu a Vohburgu a v roce 1118 byl uveden v listinách. Hrad sám byl tímto rodem založen již před rokem 1100. Ačkoliv byli Runtingerové nejprve jen prostí posluhovači svého hraběte,  rozhodli se své panství vystavět. Do roku 1413/1415 to zcela dokázali, pak ale jejich rod vymřel.  Heinrich Nothaft, 1. správce vévody Dolního Bavorska (Straubing - Holland), zahrnul díky obchodu v roce 1415 panství a hrad Runding do svého vlastnictví. Přes 400 let – jen s malým 70-ti letým přerušením kvůli rodu Eybů v době reformace - určoval historii hradu a příslušných osad vysoce vážený a toho času velmi bohatý šlechtický rod Nothaftů. Nothafti vybudovali na přelomu 15. a 16. století z chudého hradu velkolepou stavbu, rozsáhlé hradní zařízení.


Šťastné časy přerušily husitské vpády a zápletky Třicetileté války. Dvakrát - poprvé v roce 1633 a podruhé pak v roce 1641 - byly mohutný hrad a okolní osady vydrancovány Švédy. Způsobené škody činily téměř 160 000 Guldenů, částku na tehdejší dobu obrovskou.  

 

Bild 3

 

Z této rány se majitelé jen těžko zotavovali. Správci, kterým bylo kvůli četným povinnostem a úřadům Nothaftů převedeno vedení hradu a pozemků, nehospodařili vždy ve prospěch svých pánů. Dědické nároky, darování jakož i všeobecná ztráta privilegií šlechty stále více zeslabovaly volné peněžní prostředky Nothaftů. Ostatní majetek tvořila velká půjčka od bavorského panovnického rodu Wittelbacherů, která však nebyla nikdy vrácena.

V roce 1829 pak nastalo téměř neodvratně úplné hospodářské zhroucení. Bavorský stát musel hrad a obsáhlé panství Runding vykoupit z rukou dlužníků za 233 000 Guldenů. Krátce poté prodal stát veškerý majetek Rundingu dvornímu bankéři Hirschovi z Mnichova. Ten se ale o budovu dále nestaral, takže vzala pozvolna za své. V roce 1858 pak prodal horu i s dezolátním hradem jednomu sedlákovi z Rundingu. „Na hradě bylo jen několik obyvatelných pokojů a majitel vybíral tak malé nájemné, že s ním jednoho dne nemohl zaplatit domovní daň. Odebral proto střechy, střešní, dveřní a okenní trámy, prodal je a ponechal stěny svému osudu. Ten, kdo v Rundingu potřeboval stavební kameny, si je mohl z hradu donést.“, podával zprávu výzkumník v této oblasti. Protože stát nezasahoval, byl majestátní hrad brzy zničen. Ba i soukromé rekonstrukční pokusy ve 20. letech 20. století nebyly uskutečněny.

 

Bild 2

 

Vítr a počasí vedly zdivo stále více do záhuby. Úpadku učinila přítrž až udržovací opatření obce Runding, s nimiž se začalo v roce 1992. Od doby po konceptu architekta Rosenbauma z Ambergu byly viditelné zbytky zříceniny zachovány. S přispěním spolku „Hradní přátelé Rundingu e .V.“ založeného v roce 1996, byly odkryty a zabezpečeny další části zařízení. Od roku 1999 byly provedeny rozsáhlé vědecké výkopy pod vedením Dr. Bernharda Ernsta z Bambergu, archeologa se specializací na středověk. Cílem je vytvořit archeologické muzeum ve volné přírodě.


Další informace
Obecni Uřad Runding
Kirchstr.6  D-93486 Runding
Tel. 0049 9971 856215